วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

......เดือนมกราคม..........

--------สัปดาห์ที่1--------
วันที่ 1มกราคม 2552
...............สวัสดีปีใหม่คราบๆๆ....................

วันที่ 2 มกราคม 2552
...............สวัสดีปีใหม่คราบๆๆ....................

วันที่ 3 มกราคม 2552
...............สวัสดีปีใหม่คราบๆๆ....................--------สัปดาห์ที่2--------

วันที่ 5 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำตัวอักษรนูนติดป้ายงาน
.................................................................


วันที่ 6 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องฉาย lcd เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ห้องประชุม ตึกกาญจนา ชั้น 6
ทำตัวอักษรนูนติดป้ายงาน
.................................................................


วันที่ 7 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำป้ายคำขวัญวันเด็กขนาด 24x34 นิ้ว
ตัดบัตรคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี แต่ละปี
เคลือบบัตรคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี แต่ละปี
เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย
.......................... ........................................


วันที่ 8 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสติกเกอร์แปะของขวัญวันเด็ก จำนวน 14 แผ่น A4
เคลือบบัตรชื่อจิตอาสา 5 แผ่น
..................................................................


วันที่ 9 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ร่างป้ายผ้า ยินดีต้อนรับ คณะรัฐมนตรี
คัดลอกดิกส์ cd 10 แผ่น
ถ่ายภาพผู้ป่วย บนเตียง ที่ตึก เจ้าฟ้า ชั้น 5
..................................................................


--------สัปดาห์ที่3--------

วันที่ 12 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
พิมพ์งานการปฎิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ในโปรแกรม Coreidraw
ลอกสติกเกอร์ตัวเลข 52 กับวงกลม ติดบนแผ่นเอกซเรย์
.................................................................

วันที่ 13 มกราคม 2552
......08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ลอกสติกเกอร์ตัวเลข 52 กับวงกลม ติดบนแผ่นเอกซเรย์ จำนวน 100 แผ่น
ตั้งเครื่องฉายข้ามศรีษะ ที่ห้องประชุมตึกศรีนครินทร์ 2
.................................................................

วันที่ 14 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 24 x 36 จำนวน 2 แผ่น
ตัดบัตรเกม ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 40 แผ่น
เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ห้องประชุมตึกพัฒนา
..................................................................

วันที่ 15 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
รางป้ายผ้า 1 ผืน
เคลือบบัตร นโยบายของโรงพยาบาล จำนวน 4 แผ่น
..................................................................

วันที่ 16 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 24 x 36 จำนวน 3 แผ่น
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ ลำโพง เครื่องขยายเสียง ไมค์ลอย
ที่ห้องประชุม 1
ลอกสติกเกอร์ตักอักษร จำนวน 6 แผ่น
..............................................................

--------สัปดาห์ที่4-------
วันที่ 19 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ร่างป้ายผ้า เรื่อง วัณโรค
.................................................................

วันที่ 20 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ร่งป้ายผ้า เรื่อง วัณโรค กับ TB
.................................................................

วันที่ 21 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด เรื่อง สายใยรักแห่งครอบครัว
ติดเทปกาวสองหน้า แล้วนำไปติดกับฟิวเจอร์บอร์ด
วัดขนาดแต่ละด้านให้เท่าๆกัน
.................................................................

วันที่ 22 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
พิมพ์ข้อความ ออกแบบ เรื่อง การปฎิบัติตัวเมื่อเกิดไฟไหม้
..................................................................

วันที่ 23 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดระเบียบการใช้ห้องน้ำ
..................................................................


--------สัปดาห์ที่5--------

วันที่ 26 มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ศึกษาดูขั้นตอนการตัดต่อ VDO จากโปรแกรม Vagas
.................................................................

วันที่ 27มกราคม 2552
......08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ถ่ายภาพ VDO ผู้ป่วยไฟไหม้ ที่ตึกกาญจนา ชั้น 6
ทำป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะจากฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 15 อัน
ตัดกระดาษวัดระดับความรู้สึกแต่ละบุคคล จำนวน 10 แผ่น
.................................................................

วันที่ 28 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้

.................................................................

วันที่ 29 มกราคม 2552
...... 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้องประชุมตึกกาญจนาชั้น4-5
ตัดบัตรเคลือบบัตรโลหิตของโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 24 ใบ
ทำหนังสือเล่มเล็ก คู่มือการดูแลตนเอง
..................................................................

วันที่ 30 มกราคม 2552
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
เคลือบบัตรพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 25 ใบ
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้องประชุมตึกกาญจนาชั้น 6
..................................................................


สรุป
จากการที่ผมได้ฝึกงานตลอด 3 เดือน
ผมรู้สึกประทับใจกับความมีน้ำใจของพี่ๆแต่ละคนที่ค่อย
เอาใจใส่ดูแลการฝึกงานของพวกเราทั้ง4คนมาโดยตลอด
ในเดือนมกราคมนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากกับที่
ที่เราไม่อยากจะไป ผมคิดในใจเสมอว่าเราจะไม่เจอ เควส ...
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก คิดอยู่เสมอเลย แต่แล้วก็ต้องมาเจอ
กับตัวเองผมตื่นเต้นมากกับการที่ต้องถ่ายภาพ VDO
คนถูกไฟไหม้ขณะอาบน้ำลางแผล ใส่ยา
ผมไม่อยากเข้าไปถ่ายภาพเลย พี่ๆดึงผมเข้าไปในห้อง...
ใส่เสื้อผ้า ใส่ผ้าปิดปาก คลุมหัว
ผมมองดูตัวเองแล้วหัวเราะ.........
.......นี้เป็นความประทับใจที่ผมจะไม่มีวันลืม..........
.......................................พีรพัฒน์....คงสบาย....